Bestuur

Benoemingsprocedure van een burgemeester.

Op deze pagina staat het proces beschreven voor de benoeming van een burgemeester.

Naar de pagina benoemingsprocedure

Raadsinformatiesysteem

In het Raadsinformatiesysteem vindt u alle vergaderingen en bijbehorende vergaderstukken van de gemeenteraad Zuidplas.

Link naar Raadsinformatiesysteem

College van Burgemeester en wethouders

Bekijk hier o.a. de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, besluitenlijsten, collegeprogramma en het coalitieakkoord

Link naar samenstelling college van B&W

Begroting, verantwoording en financiën

Bekijk hier o.a. de perspectiefnota's, kwaliteitshandvest, programmabegrotingen, voorjaarsnota's en najaarsnota's 2014 - 2017

Link naar Financiën

Gemeenteraad

Bekijk hier o.a. de samenstelling van de gemeenteraad, besluitenlijsten, hoe werkt de gemeenteraad, griffie ingekomen stukken en de rekenkamercommissie

Link naar gemeenteraad

Kinderburgemeester en kinderraad

Bekijk hier meer informatie over de zittende kinderburgemeester en de leden van de kinderraad

Link naar kinderburgemeester en kinderraad

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?